Generalforsamling 2020

Der afholdes generalforsamling d. 18. august kl. 19:00

Sted: Skytteforeningens lokaler, Skydebanevej 41, 9700 Brønderslev.


Dagsorden Generalforsamling Brønderslev Skytteforening:

1. Valg af dirigent.

2. Aflæggelse af beretning.

3. Skriftlig forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af indsendte forslag.

 • Bestyrelsen foreslår at skytteforeningen køber sig til kasserer funktionen, såfremt der ikke findes en kasserer på generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg:

 • Valg af formand
  • Morten Østergård Pedersen er villig til genvalg.
 • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  • Anders Jensen er villig til genvalg
  • Søren Eriksen er villig til genvalg
  • Eigil Pedersen er villig til genvalg i 1 år
  • Desuden ønsker Helle Horsholt at udtræde af bestyrelsen før tid
  • Bestyrelsen foreslår nyvalg af Christian Svanhede
 • Valg af suppleant
  • Mikkel Nilsson er villig til genvalg
 • Valg af 1 revisor
  • Jørgen Eriksen er villig til genvalg
 • Valg af revisorsuppleant
  • Peter Lange er villig til genvalg
 • Tilslutning til vedligeholdelsesudvalget
 • Tilslutning til aktivitetsudvalget.

7. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 4. august 2020.

 

Foreningen er vært ved en bid brød efter generalforsamlingen.